052-2764662 Call 052-2764662
אודות המשרד

צו זמני מיידי לביטול מיידי של הגבלת החשבון

אפשר לתבוע ולקבל צו זמני – אשר ייכנס לתוקפו באופן מיידי – ואשר יבטל את ההגבלה על החשבון – כל עד מתנהל הערעור שלכם. במשך כל הזמן הזה, אתם ממשיכים להיות לקוחות רגילים בבנק שהגביל אתכם, אם כי לא תוכלו לפתוח חשבונות בבנקים אחרים. אם הערעור שהגשתם יתקבל, ביטול ההגבלה יישאר בתוקפו – זכיתם. אם הערעור יידחה, לא יוותרו לכם על הזמן שבו היה הצו בתוקף, ותדרשו להשלים שנת הגבלה מלאה, דהיינו להחזיר את הימים.

השאירו פנייתכם ונחזור אליכם בהקדם