052-2764662 Call 052-2764662
אודות המשרד

המדריך לשימוש בצ'קים

הכלל הראשון של שימוש בצ'קים הוא...

לא להשתשמש בצ'קים.

מדוע עדיף לא להשתמש בצ'קים:

בקרב עורכי הדין נהוג להמשיל צ'ק לרימון יד. וצ'ק שנמסר לאחר משול לרימון יד בלא ניצרה כי "אתה אף פעם לא יודע מתי הוא יתפוצץ לך בפנים.". נכון, לעיתים קרובות, בעיקר במגזר העסקי, אין ברירה אלא להשתמש בצ'קים, אבל חובה על כל אחד ואחד מאיתנו להיות ערים לסכנות הנובעות מכך.

א. פנקסי צ'קים עלולים להיגנב או להיאבד.

צ'קים אלה מגיעים בדרך כלל לנוכלים מנוסים אשר מגלגלים אותם מיד ליד, ואתם, בעלי הצ'ק התמימים תמצאו את עצמכם חייבים סכומי עתק בהוצאה לפועל.

 

ב. צ'קים הינם מטבע עובר לסוחר.

נתתם צ'ק? יתכן שמקבל הצ'ק ילך לבנק ויפקיד אותו, אבל לא פעם אנו נתקלים במקרים בהם הצ'ק מתחיל להתגלגל מיד ליד. בינתיים עלול לעבור הרבה זמן, אתם תשכחו מהצ'ק הנ"ל ואז הצ'ק יופקד דווקא במועד הגרוע ביותר מבחינתכם: כשאין לכם מסגרת פנויה או שכשאתם קצרים במזומנים. נתתם צ'ק?- לכו תדעו מתי הוא יפרע.

 

ג. אסור לבטל צ'קים

רבים מאיתנו סבורים שצ'קים הניתנים לביטחון או צ'קים דחויים מהווים הגנה כנגד כשלון תמורה. כך למשל, אנו מזמינים רהיטים ונותנים מקדמה בצ'ק דחוי, מתוך הנחה שאם הרהיטים לא יסופקו ניתן יהיה לבטל את הצ'ק.

זוהי טעות. ביטול הצ'ק במקרים אלה, עלול לגרור אחריו תיק הוצאה לפועל אשר יחייב אתכם לשלם את מלוא שווי הצ'ק בתוספת הוצאות גביה ניכרות. אתם אומנם תטענו שלא קיבלתם תמורה עבור הצ'ק או שקבלתם תמורה חלקית, אולם רשויות הגביה, ובצדק לא יקבלו טענה זו וידרשו מכם לשלם את מלוא תמורת הצ'ק בתוספת הוצאות גביה, ואם אתם סבורים שלא קבלתם תמורה נאותה ישלחו אתכם להגיש תביעה נגד הגורם שקיבל מידכם את הצ'ק.

 

 

עד כאן מדוע לא כדאי לכם להשתמש בצ'קים. אבל אם אין ברירה, כדאי לשמור על כמה כללים

 

הכלל השני של שימוש נכון בצ'קים:

הגבלת הסיחור

במילים אחרות, אתם רוצים לנקוט בכמה שיותר פעולות אשר תמנענה את העברתו של הצ'ק שלכם מיד ליד.

 

חשבתם שרשמתם למוטב בלבד?- תחשבו שנית!

בניגוד לדעה הרווחת, הכיתוב "למוטב בלבד" על גבי הצ'ק לא מונע העברת הצ'ק לגורם שלישי, ולא מעניק לכם, כמושכי הצ'ק הגנה מפני כשלון תמורה - או הגנה בכלל.

נכון, חלק מהבנקים לא יאפשרו הסבתו של הצ'ק או הפקדתו בחשבון שאיננו של הגורם הרשום בצ'ק, אבל ניתן להעביר את הצ'ק מיד ליד וניתן לתבוע מכם לפרוע את הצ'ק על ידי פתיחת תיק הוצאה לפועל.

 

רושמים צ'ק, כך תגנו על עצמכם :

א. מחקו את המילה לפקודת - בית המשפט העליון קבע שהן חסרות משמעות, אבל קיומן עלול להעיד על כוונה לאפשר סיחור.

במקום זה רשמו את האות ל' לפני שם המקבל ואת את המילה בלבד, לאחר שמו. לדוגמה: "לישראל ישראלי בלבד".

ב. סרטטו שני קווים מקבילים (קרוס): הקרוס מונע פדיון הצ'ק במזומן, ומחייב הפקדתו בחשבון המוטב, ובכך מקשה על גניבת הצ'ק.

ג. רשמו "למוטב בלבד" - המילים למוטב בלבד ימנעו הפקדת הצ'ק בחשבונו של מי שאיננו רשום כמוטב, וכך יקטינו את הסיכון של מסחר בצ'ק.

ד. רשמו את המילים: "לא עביר ולא סחיר" ליד הקרוס. בכך תמנעו צד שלישי כלשהו לתבוע מכם את פרעון הצ'ק.

 

חזרה קצרה למי שכח: קרוס מונע פדיון במזומן אך לא מונע הסבה. למוטב בלבד אינו מונע פדיון במזומן אך מונע ממי שאיננו המוטב לפדות את הצ'ק בבנק אך לא מונע ממנו לתבוע את שווי הצ'ק בהוצאה לפועל. קרוס ולמוטב בלבד - עדיין אפשר לסחור בצ'ק ולתבוע את קיומו בהוצל"פ. לא עביר ולא סחיר - מונע העברת הצ'ק לצד ג' כלשהו.

 

 

 

השאירו פנייתכם ונחזור אליכם בהקדם