052-2764662 Call 052-2764662
חשבון מוגבל - יש פתרון !

חשבון מוגבל - יש פתרון !

טיפול משפטי מהיר ומקצועי נגד בנקים, ביטול הגבלת חשבון, צו מניעה מיידי, ביטול חשבון מוגבל ומחיקת סטטוס לקוח מוגבל מ-BDI.

אם קיבלת הודעה על הגבלת חשבון, אם הנך בעלי חשבון מוגבל או שחזרו 10 שיקים ויותר בחשבון הבנק שלך חשוב מאוד שתקראו את השורות הבאות:

החוק מאפשר ללקוח מוגבל לערער לבית המשפט כנגד הכרזת חשבון מוגבל. 
למשרדנו הצלחות רבות בהגשת ערעורים מן הסוג הזה. בית המשפט מורה לבנקים לבטל את ההכרזה על חשבון מוגבל ולקוח מוגבל. ויתרה מזו, ניהול נכון של התיק, יאפשר לכם לקבל מבית המשפט – בתוך זמן קצר מרגע ההגבלה – צו זמני נגד ההגבלה, לעיתים תוך 24 שעות בלבד.

הניסיון הרב שלנו מאפשר לנו לאתר טעויות, שגיאות ופגמים בהתנהלות הבנק, ולהוכיח בבית המשפט שההגבלה היא פרי התנהלות קלוקלת של הבנק ולא שלך הלקוח.

למשרדנו רקורד מוכח של עשרות תיקים בהם סייענו ללקוחות מוגבלים ולבעלי חשבונות מוגבלים. הניסיון הרב שלנו מאפשר לנו לאתר את הליקויים בהתנהלות הבנק ולפעול בצורה מתוחכמת המגדילה מאוד את סיכויי ההצלחה בתיק.

מדוע כל-כך חשוב לפנות לבית המשפט ולבטל - בהקדם האפשרי - את הגבלת החשבון?

הסטטוס: לקוח מוגבל / חשבון מוגבל רודף את הלקוח במשך שנים רבות. פורמלית, עד 3 שנים אחרי תום ההגבלה או 4 שנים ויותר מיום ההגבלה, נמצא הלקוח במרשם הלקוחות שהוגבלו. הדבר מקשה עליו לקבל קו אשראי או הלוואה, לפתוח חשבון צ'קים ולקבל כרטיס אשראי - בכל הבנקים בישראל. למעשה בנקים יסרבו להעניק שירותים ללקוח שיהיה בעברו לקוח מוגבל גם שנים רבות לאחר תום הגבלת חשבון.

הסטטוס לקוח מוגבל הוא גם הצעד הראשון לפני הכרזת הלקוח כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (המכונה גם: לקוח מוגבל חמור) במקרה של הגבלה שניה במהלך 3 השנים שלאחר סיום ההגבלה הראשונית. לקוח מוגבל חמור, יוגבל בכל חשבונותיו - למשך שנתיים (בנוסף כמובן לתקופה שכבר ריצה כלקוח מוגבל רגיל). כל החשבונות שלו, כולל חשבונות משותפים לו ולאחרים, יהיו מנועים מלמשוך צ'קים - גם כאלה שנרשמו על ידי שותפים אחרים. בקיצור זוהי צרה שצריך להפטר ממנה מיידית - לא לחכות.

פעמים רבות, אנו נתקלים בלקוחות הגונים ומסודרים שנקלעו שלא באשמתם להגבלת חשבון. במקום לבטל את החשבון המוגבל, הם מרכינים את ראשם ומנסים לצלוח, בזהירות, את שנת ההגבלה, ולראות בה סנקציה זמנית ואולי אפילו מוצדקת. זוהי שגיאה שעלולה להיות פטאלית. הגבלת חשבון מקשה מאוד על ניהול החיים, והיא, לעיתים קרובות, תחילתו של מדרון חלקלק שעלול להביא להסתבכות כלכלית. ההסתבכות הכלכלית הזו, מושכת אחריה, כמערבולת, את חשבונות הבנק האחרים של אותו לקוח, אשר מתחילים לצבור צ'קים חוזרים - והדרך מכאן לקטסטרופה כלכלית אישית ומשפחתית הינה מהירה ביותר.

מי יכול לערער על הגבלת חשבונו

גם אם חזרו בחשבונכם עשרה צ'קים או למעלה מזה, אין פירושו של דבר שהחלטת הבנק להגביל את חשבונכם הייתה מוצדקת ונעשתה כדין. עורך הדין שלכם אמור לבדוק היטב כל צ'ק וצ'ק, ואת נסיבות החזרתו. אם הבנק פעל שלא כחוק ו/או בניגוד לסיכום מפורש ביניכם ניתן לערער על החזרת הצ'ק. אם ערערתם על מספיק צ'קים, כך שמניין הצ'קים החוזרים בחשבונכם ירד אל מתחת ל-10 – מזל טוב – ההגבלה על חשבונכם תבוטל.

 

אם אפנה לעורך-דין, בתוך כמה זמן תבוטל ההגבלה?

התשובה: כמעט מייד!

אפשר לתבוע ולקבל צו זמני – אשר ייכנס לתוקפו באופן מיידי – ואשר יבטל את ההגבלה על החשבון – כל עד מתנהל הערעור. במשך כל הזמן הזה, אתם ממשיכים להיות לקוחות רגילים בבנק שהגביל אתכם, אם כי לא תוכלו לפתוח חשבונות בבנקים אחרים. אם הערעור שהגשתם יתקבל, ביטול ההגבלה יישאר בתוקפו – זכיתם. אם הערעור יידחה, לא יוותרו לכם על הזמן שבו היה הצו בתוקף, ותדרשו להשלים שנת הגבלה מלאה, דהיינו להחזיר את הימים.

 

השאירו פנייתכם ונחזור אליכם בהקדם